Τα παρακάτω προγράμματα διαρκούν από 1 έως 4 εβδομάδες και μπορείτε να επιλέξετε να εγγράψετε το παιδί σε όποια εβδομάδα επιθυμείτε:

  • All Sport Camp (από Α΄Δημοτικού και πάνω)
  • Mini All Sport Camp (νήπια και προνήπια)
  • Football Camp (από Α΄Δημοτικού και πάνω)
  • Basketball Camp (από Α΄Δημοτικού και πάνω)
  • Language Camp (από νήπια και πάνω)
  • Science Camp (σε μαθητές και μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει την Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού)
    Διάρκεια 3 εβδομάδες: 18/06 έως και 05/07/2019
Περίοδοι Λειτουργίας

1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 18 - 21 Ιουνίου
2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 24 - 28 Ιουνίου
3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01 - 05 Ιουλίου
4η ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 08 - 12 Ιουλίου

Διάρκεια
Από Δευτέρα έως Παρασκευή (09.00 - 17.00)

*** Σε περίπτωση που επιθυμείτε το παιδί μπορεί να επιστρέφει νωρίτερα από το Mini All Sport CAMP

Διάρκεια
Από Δευτέρα έως Παρασκευή (09.00 - 14.00)