Καλοκαιρινό Εργαστήρι Επιστημών

18 Ιουνίου - 6 Ιουλίου 2018

 

Καλοκαιρινό Εργαστήρι Επιστημών

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που έχουν ολοκληρώσει την Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και ενδιαφέρονται για τις φυσικές επιστήμες. Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύσει την αγάπη των παιδιών για τις φυσικές επιστήμες και να διευρύνει τις γνώσεις τους.

Η ενεργός εμπλοκή των μαθητών σε ομαδικές επιστημονικές διερευνήσεις σε επιμέρους θεματικά πεδία των φυσικών επιστημών τους βοηθά να καλλιεργήσουν δεξιότητες επιστημονικής μεθόδου, όπως η παρατήρηση, η ταξινόμηση, ο πειραματισμός, η μέτρηση, η ερμηνεία της παρατήρησης, η υπόθεση, η διατύπωση ορισμών, η ερμηνεία δεδομένων, αλλά και να αναπτύξουν συνεργατικές δεξιότητες, που χαρακτηρίζονται από ανταλλαγή και αμοιβαιότητα σκέψεων, συναισθημάτων και ενεργειών. Στην πρωινή ζώνη του προγράμματος, από τις 9.00 έως τις 14.00, τα παιδιά συμμετέχουν σε ειδικά οργανωμένα Εργαστήρια Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Ρομποτικής, Αστρονομίας. Με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτικών, ως μικροί επιστήμονες, οργανώνουν, σχεδιάζουν και εκτελούν πειράματα, παρατηρούν, ερμηνεύουν και καταλήγουν σε συμπεράσματα.

Παράλληλα, σε ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις και εξορμήσεις, εκπονούν μελέτη πεδίου, μελετούν το περιβάλλον, προβληματίζονται, υποθέτουν, συλλέγουν στοιχεία, δοκιμάζουν, ανταλλάσουν απόψεις, επιλύουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου έξω από το εργαστήριο. Όσα παιδιά επιλέξουν τη συμμετοχή τους και στις δραστηριότητες της απογευματινής ζώνης (14.00 έως 17.00) θα έχουν την ευκαιρία να συνδέσουν και να συγκεράσουν γνώσεις από διαφορετικά επιστημονικά πεδία πραγματοποιώντας διαθεματικές εργασίες και δημιουργώντας δυναμικά περιβάλλοντα. Το πρόγραμμα ξεκινά την Δευτέρα 18 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 6 Ιουλίου. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της μίας ή και των δύο εβδομάδων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες με τη λήξη του προγράμματος παίρνουν βεβαίωση συμμετοχής ως ενθύμιο για τη μύησή τους στο θαυμαστό κόσμο της επιστήμης.

 

Για να δείτε το Ενδεικτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα, πατήστε στα παρακάτω:
- 1ος Κύκλος
- 2ος Κύκλος